Права тракториста Украина

Деякі питання видачі посвідчень тракториста-машиніста


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 листопада 2009 р. N 1259
Київ
Деякі питання видачі посвідчень тракториста-машиніста
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 881 ( 881-2010-п ) від 29.09.2010
N 86 ( 86-2011-п ) від 09.02.2011
N 1115 ( 1115-2011-п ) від 20.10.2011
N 1148 ( 1148-2012-п ) від 05.12.2012
N 19 ( 19-2019-п ) від 16.01.2019 }
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити зразки посвідчення тракториста-машиніста і
талона попереджень згідно з додатками 1 і 2.
2. Внести до Положення про порядок видачі посвідчень
тракториста-машиніста, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 2 квітня 1994 р. N 217 ( 217-94-п ) (ЗП України,
1994 р., N 7, ст. 187; Офіційний вісник України, 2009 р., N 28,
ст. 938), зміни, що додаються.
3. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 19 липня 1993 р.
N 557 ( 557-93-п ) «Про затвердження зразків посвідчення
тракториста-машиніста та документів, необхідних для реєстрації
тракторів та інших машин» (ЗП України, 1993 р., N 12, ст. 260);
постанову Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 р.
N 885 ( 885-2002-п ) «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 19 липня 1993 р. N 557″ (Офіційний вісник
України, 2002 р., N 27, ст. 1264);
пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
30 листопада 2004 р. N 1615 ( 1615-2004-п ) «Про внесення змін до
деяких постанов Кабінету Міністрів України» (Офіційний вісник
України, 2004 р., N 49, ст. 3212).
Прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 листопада 2009 р. N 1259
ПОСВІДЧЕННЯ
тракториста-машиніста
Лицьовий бік —————————————————————— | ПОСВІДЧЕННЯ ТРАКТОРИСТА-МАШИНІСТА | | PERMIS DE CONDUIRE | | | |Прізвище________________________________________________________| | | |Ім’я ___________________________________________________________| | | |По батькові ____________________________________________________| | | |Дата і місце народження ________________________________________| | | |________________________________________________________________| | | |Місце проживання _______________________________________________| | | |________________________________________________________________| | | |________________________________________________________________| | | | | | (серія і номер посвідчення) | | | | Видано | | | | Місце для ___________________________________ | | фотокартки (найменування територіального | | розміром | | 40 x 30 ___________________________________ | | міліметрів органу Держпродспоживслужби) | | | | ___ ____________________ р. | | М.П. (дата видачі) | | | | ________________________________________ | | (підпис голови екзаменаційної комісії) | | | | ________________________________________ | | (підпис власника) | ——————————————————————

Зворотний бік —————————————————————— | Категорії машин, на керування якими видане |Відмітка про| | посвідчення | дозвіл | |—————————————————+————| |А1 |трактори з потужністю двигуна до 73,5 кВт | | |—-+———————————————-+————| |А2 |трактори з потужністю двигуна понад 73,5 кВт | | |—-+———————————————-+————| |B1 |самохідні зерно- і кукурудзозбиральні машини | | |—-+———————————————-+————| |B2 |самохідні кормозбиральні машини | | |—-+———————————————-+————| |B3 |самохідні машини для збирання коренеплодів, | | | |картоплі, овочів, фруктів і ягід; | | |—-+———————————————-+————| |С |самохідні дорожньо-будівельні машини | | |—-+———————————————-+————| |D1 |екскаватори з об’ємом ковша до 4 куб. метрів | | |—-+———————————————-+————| |D2 |екскаватори з об’ємом ковша понад 4 куб. метри| | |—-+———————————————-+————| |Е1 |навантажувачі з потужністю двигуна до 147 кВт | | |—-+———————————————-+————| |Е2 |навантажувачі з потужністю двигуна понад 147 | | | |кВт | | |—-+———————————————-+————| |F1 |автогрейдери масою до 18 тонн | | |—-+———————————————-+————| |F2 |автогрейдери масою понад 18 тонн | | |—-+———————————————-+————| |G1 |бульдозери з потужністю двигуна до 73,5 кВт | | |—-+———————————————-+————| |G2 |бульдозери з потужністю двигуна понад 73,5 кВт| | |—-+———————————————-+————| |H |інші самохідні машини, які підлягають | | | |реєстрації в територіальному органі | | | |Держпродспоживслужби | | |—————————————————————-| | | |Для особливих відміток _________________________________________| | | |(серія і номер талона попереджень) | ——————————————————————
Примітки: 1. Бланки посвідчення, що виготовляються централізовано
на замовлення Держпродспоживслужби розміром
105 x 140 міліметрів із цупкого світлого паперу з
кольоровою сіткою.
Бланки нумеруються друкарським способом.
2. Серія посвідчення складається з двох великих літер
українського алфавіту, які мають відповідники у
латинському алфавіті.
Номер посвідчення шестизначний.
3. Текст, виділений курсивом, не друкується.
4. Заповнене посвідчення покривається ламінатом.
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 881
( 881-2010-п ) від 29.09.2010, N 86 ( 86-2011-п ) від 09.02.2011,
N 1115 ( 1115-2011-п ) від 20.10.2011, N 1148 ( 1148-2012-п ) від
05.12.2012, N 19 ( 19-2019-п ) від 16.01.2019 }

{ Додаток 2 виключено на підставі Постанови КМ N 1115
( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 листопада 2009 р. N 1259
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про порядок видачі
посвідчень тракториста-машиніста ( 217-94-п )
1. Пункти 3 і 4 викласти в такій редакції:
«3. Видача посвідчень тракториста-машиніста і талонів
попереджень проводиться інспекцією державного технічного нагляду
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій (далі — інспекція
Держтехнагляду) тільки тим особам, які постійно або тимчасово
проживають чи навчаються на території, що обслуговується державним
інспектором відповідної інспекції.
4. Машини, керування якими здійснюється за наявності
посвідчення, залежно від їх типів і призначення поділяються на
такі категорії:
А1 — трактори з потужністю двигуна до 73,5 кВт;
А2 — трактори з потужністю двигуна понад 73,5 кВт;
В — самохідні сільськогосподарські машини;
С — самохідні дорожньо-будівельні машини;
D1 — екскаватори з об’ємом ковша до 4 куб. метрів;
D2 — екскаватори з об’ємом ковша понад 4 куб. метри;
E1 — навантажувачі з потужністю двигуна до 147 кВт;
E2 — навантажувачі з потужністю двигуна понад 147 кВт;
F1 — автогрейдери масою до 18 тонн;
F2 — автогрейдери масою понад 18 тонн;
G1 — бульдозери з потужністю двигуна до 73,5 кВт;
G2 — бульдозери з потужністю двигуна понад 73,5 кВт;
H — інші самохідні машини, які підлягають реєстрації в
інспекції Держтехнагляду.
У разі відкриття категорії H у графі посвідчення «Для
особливих відміток» зазначається тип машини, на керування якою
виданий дозвіл.
Тракторист-машиніст має право керувати машинами тих
категорій, позначення яких дублюється у посвідченні у графі
«Відмітка про дозвіл».
У разі порушення трактористом-машиністом правил дорожнього
руху та/або правил технічної експлуатації машин працівниками
інспекції Держтехнагляду та Державтоінспекції робиться просічка
компостером (відмітка) в талоні попереджень.
Правила технічної експлуатації машин затверджуються
Мінагрополітики.».
2. В абзаці першому пункту 7 слово «підготовку» замінити
словами «професійну підготовку».
3. Пункт 8 викласти в такій редакції:
«8. Документом, що засвідчує проходження професійної
підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації та
одержання (підвищення) робітничої кваліфікації, є диплом
кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння
(підвищення) робітничої кваліфікації, зразки яких затверджено
Кабінетом Міністрів України.».
4. У пункті 12 після слів «чинного законодавства» доповнити
словами «в порядку, визначеному Мінагрополітики».
5. В абзаці другому пункту 13 слова та цифри «на термін 12 і
більше місяців» та слова «незалежно від терміну» виключити.
6. У пункті 14:
в абзаці третьому слова «свідоцтво про проходження навчання»
замінити словами «диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво
про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації»;
абзац 6 викласти в такій редакції:
«одну фотокартку розміром 3 x 4 сантиметри, що відповідає

віку особи на момент одержання нею посвідчення;»;
в абзаці дев’ятому слова «свідоцтва про проходження навчання»
замінити словами «диплома кваліфікованого робітника або свідоцтва
про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації».
7. В абзаці першому та другому пункту 15 слова «свідоцтво про
проходження навчання тракториста-машиніста» і «свідоцтві про
проходження навчання тракториста-машиніста» замінити відповідно
словами «диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про
присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації» і «дипломі
кваліфікованого робітника або свідоцтві про присвоєння
(підвищення) робітничої кваліфікації».
8. У пункті 20 слово «розписується» замінити словами «ставить
підпис».
9. Абзац перший пункту 22 викласти в такій редакції:
«22. Особам, які пройшли професійну підготовку,
перепідготовку або підвищення кваліфікації для роботи на машині
конкретної марки, та випускникам загальноосвітніх шкіл третього
ступеня, професійно-технічних навчальних закладів посвідчення і
талон попереджень видаються на загальних підставах.».
10. Абзац перший пункту 23 після слів «заявлених категорій»
доповнити словами «за умови наявності в навчального закладу
ліцензії на право надання освітніх послуг у сфері
професійно-технічної освіти».
11. Доповнити Положення пунктом 24-1 такого змісту:
«24-1. Особам, які мають у приватній власності або в
користуванні трактори, що належать до категорії А1 або А2, у тому
числі самостійно виготовлені, та мають посвідчення водія (крім
категорій А, А1, В1), може видаватися посвідчення
тракториста-машиніста категорії А1 або А2 без проходження навчання
після складення екстерном іспитів з правил дорожнього руху і
практичних навичок керування машинами.».
12. Пункт 25 після слів «для користування» доповнити словами
«та у разі заміни посвідчення».
13. В абзаці першому пункту 29:
у першому реченні слова «свідоцтвом про проходження навчання»
замінити словами «дипломом кваліфікованого робітника або
свідоцтвом про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації»;
у другому реченні слово «свідоцтва» замінити словами «диплома
(свідоцтва)».
14. В абзаці першому пункту 31 слово «Мінсільгосппродом»
замінити словом «Мінагрополітики».
15. Пункт 35 викласти в такій редакції:
«35. Професійна підготовка, перепідготовка і підвищення
кваліфікації трактористів-машиністів здійснюється у навчальних
закладах, підприємствах за наявності необхідної
навчально-матеріальної бази, відповідної ліцензії, отриманої у
визначеному законодавством порядку.».
16. У пункті 37 слово «підготовкою» замінити словами
«професійною підготовкою».
17. У пункті 38:
у першому реченні слово «підготовки» замінити словами
«професійної підготовки», а цифри та слово «25 чоловік» — цифрами
та словом «30 осіб»;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
«Порядок формування та ведення реєстру закладів, які
здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації
трактористів-машиністів, затверджується Мінагрополітики.».

Тракторні права: основні старі категорії

Головних груп посвідчень водія самохідної техніки шість. Наведемо розшифровку категорій транспортних прав:

 • «А». Сюди відносяться автосредства, які не розраховані на пересування по автомобільних трасах, які мають статус загального призначення; також сюди зараховується самохідна техніка, максимальна швидкість якої — 50 км / ч. Будьте уважні! Категорія «А3» в тракторних правах не відноситься до цієї групи! Маючи «А», можна управляти:
 1. Позашляховим мототранспортом.
 2. Позашляховим автотранспортом з максимальною сумарною масою не більше 3,5 тонни, і кількістю пасажирських місць не більше 8.
 3. Автотранспортом-позашляховиком, що важить більше 3,5тонни (за винятком техніки, яка включена в IV). Знову ж повторимося, що категорія «А3» в тракторних правах нового зразка не належить до цієї групи.
 4. Позашляховий автомобільний транспорт, де число пасажирських місць буде більше 8.
 • «В». Гусеничний і колісний транспорт, потужність двигуна якого становить не більше 25,7 кВТ.
 • «С». Колісний транспорт, потужність якого варіюється в межах 25,7-110,3 кВт.
 • «D». Тракторні права категорії «Д» надають можливість управління колісним транспортом потужністю понад 110,3 кВт.
 • «E». Гусеничні самохідні машини, потужність мотора яких більш 25,7 кВт.
 • «F». Категорія сільськогосподарського самохідного транспорту.

Детальна розшифровка тракторних прав

Певні посвідчення машиніста-тракториста припускають володіння поруч необхідних умінь. Розглянемо в таблиці розшифровку категорій тракторних прав.

Категорія Вміння і навички машиніста
«В»

Тракторист-професіонал, який вміє керувати самохідним автотранспортом. Це передбачає:

експлуатацію трактора укупі з причіпними вантажами та іншими пристосуваннями різних габаритів і ваги;

контроль за завантаженням / розвантаженням;

проведення ситуативних або планових ремонтних робіт своєї техніки.

«З»

Машиніст з даною категорією повинен вміти:

керувати тракторами, придатними під тип категорії, що мають причепи різної ваги і розмірів;

вміти ремонтувати двигун і інші вузли машини.

«D»

Тракторні права категорії «Д» мають на увазі:

управління потужними тракторами з різнокаліберними причепами;

проведення ремонту: як ситуативного, так і планового.

«Е» Трактористи з цією категорією повинні вміти не тільки керувати гусеничним трактором, але бути здатними провести самостійно ремонт його двигуна.

А тепер розглянемо більш детально вимоги до майбутнього трактористу-машиністу.

Навчання та отримання відповідного посвідчення

З листопада 2015 року самостійне навчання набудь-яку з категорій тракторних прав оголошено неприпустимим! Майбутні водії самохідної техніки повинні отримати відповідні знання та навички, а потім скласти іспит в Держтехнагляді. Він і є ключем отримання необхідного посвідчення машиніста. Навчання ж ведеться по офіційно затвердженими програмами професійного або додаткової професійної освіти.

Якщо звичайні водійські права автовласникиможуть отримати в будь-якому регіоні РФ, то з посвідченням тракториста справа йде трохи складніше — його можна отримати лише за місцем реєстрації майбутнього машиніста або ж за місцем розташування навчального закладу, де він отримує відповідну освіту. Нововведення також вступило в силу в листопаді 2015 року.

Якщо ж тракторні права були з якихосьпричин вилучені, то відновити їх можливо тільки після успішної здачі теоретичного іспиту. Приступити до нього можна тільки по закінченні половини терміну позбавлення прав. При цьому громадянам, які втратили посвідчення за водіння техніки в нетверезому стані, в Держтехнагляд перед здачею іспиту обов’язково потрібно надати медичну довідку.

Здача іспиту

Як саме екзаменаційне випробування, так іподальше вручення посвідчення машиніста-тракториста відбувається в самому найближчому до місця реєстрації (або профнавчання) громадянина відділенні Держтехнагляду. За великим рахунком, ці процеси поєднуються з підсумковими або проміжними іспитами в професійному навчальному закладі, найбільш перегукується з темою управління самохідної автотехнікою.

Стандартний порядок складання іспиту такий:

 1. Теми, пов’язані з теорією безпечного управління самохідними машинами.
 2. Теми, пов’язані з користуванням конкретним транспортом і відповідним обладнанням.
 3. Теорія ПДР.
 4. Практичний іспит, що охоплює всі отримані теоретичні знання.

«Теорія» тут здається по квитках (тракторні права категорії «А3» можна отримати теж тільки цією схемою).

Практичні випробування складаються з двох етапів:

 1. Проходження завдання на трактородромах або в просторі закритою майданчики.
 2. Дотримання за спеціальним маршрутом на відкритій місцевості.

Громадяни, «провалили» теоретичні іспити,не допускаються до заключної практичної частини — повторно здати теорію можна буде через тиждень. Якщо ж, навпаки, здана теорія, але не пощастило з практикою, оцінка за теоретичний іспит буде дійсна протягом трьох місяців. На здачу всього комплексу іспиту в сумі дається три спроби. При їх вичерпання повторний допуск до екзаменаційних випробувань можливий тільки після навчального періоду.

1 Категорії прав на спеціалізовані ТЗ

Розряди прав на ТЗ, які можуть видавати:

Права на трактор в РФ

 • а – позашляховики зі швидкістю до 50 км / год;
 • а1 – мототранспорт на основі малорозмірних тракторів;
 • А2 – позашляховики і транспортні засоби з масою до 3,5 т і пасажиромісткістю до 8 чоловік;
 • а3 – позашляховики з вагою більше 3,5 т, за винятком тих, що включені в категорію а4;
 • а4 – пасажирські позашляховики з кількістю пасажирів понад 8 осіб;
 • в – гусеничні та колісні транспортні засоби з потужністю двигуна до 25,7 кВт;
 • з – колісні ТЗ з ККД двигуна від 25,7 до 110,3 кВт;
 • д – колісні ТЗ з потужністю вище 110,3 кВт;
 • е – машини на гусеничному ходу з потужністю двигуна вище 25,7 кВт;
 • ф – саморушні сільськогосподарські машини.

Посвідчення на керування трактором видає Держтехнагляд після здачі іспиту. Для отримання прав на керування трактором необхідно відучитися до 2х місяців в навчальному центрі при Держтехнагляді. Для прав категорій А1і В дозволяється самопідготовка.

Українські водійські права

Існують вікові обмеження для отримання прав:

 • з 16 років права категорії А (А1);
 • з 17 років – В і С на трактора МТЗ і ЮМЗ;
 • з 18 років – Д на сільськогосподарські машини з причіпними механізмами;
 • з 19 років – розряд прав А2, А3;
 • з 22 років – А4.

До керування ТЗ категорії «трактор» допускаються особи з посвідченням тракториста. Відсутність прав тягне за собою накладення штрафу та евакуацію машини на штрафмайданчик, Щоб забрати ТС, необхідно обов’язково скласти іспит і отримати відповідне посвідчення.

1.1 Як отримати права на трактор?

Керівництво як отримати права на водіння спецтехніки:

 • для початку необхідно закінчити підготовчі курси;
 • для категорій А1 і В можливо самонавчання;
 • отриманий документ пред’являють повіреної особі в Держтехнагляді;
 • після проходження випробування видаються права на водіння ТЗ групи трактор в окремій категорії.

Для отримання прав потрібно обов’язково здати іспит

Спочатку здається теоретична частина. Перездача призначається через 7 днів. Здана теорія дійсна 3 місяці. Тільки після цього дозволяється допуск до практичного іспиту. Кількість перездачі допускається не більше 3-х разів.

Практичне випробування складається з 2 частин: на закритому майданчику та за спеціальним маршрутом в умовах реального дії МС.

Скільки коштує навчання і отримання прав можна дізнатися в навчальному центрі при держустанові, також там дадуть відповідь де поміняти права на трактор, а також потрібні чи ні права на мінітрактор. Права видаються на 10 років.

2 Де поміняти права?

Після закінчення терміну дії документа, заміна тракторних прав проводиться в управлінні Держтехнагляду та його регіональних відділеннях. Тобто отримав права повинен звернутися до органу, спочатку видавав документи.

Існують затверджені правила на отримання прав на водіння тракторів.

Вони включають:

Права часів СРСР

 • загальні положення;
 • вимоги до екзаменатора;
 • порядок складання іспитів;
 • проведення іспитів.

2.1 Вид прав

В правах вказується П.І.Б. водія, повинна стояти дата народження, місце проживання, дата видачі та строк дії на одержуваний документ, дозволена категорія. У графі «особливі відмітки» відображається інформація про стаж, обмеження, групі крові, про водіння в окулярах, інше.

Права на спецтехніку категорії трактор мають вікові обмеження, отримання можливо після проходження навчання та складання іспитів. Орган, що видає дані документи – Держтехнагляд. Виданий документ діє 10 років. Залежно, які у МС вказані вага, потужність двигуна, пасажиромісткість, швидкість – права поділяються на категорії але зовні виглядати будуть однаково.

>Получить права на трактор в украине

Как получить права на экскаватор | Автор топика: Ilgiz

Что бы получить права на экскаватор, необходимо первым делом получить права на трактор, а именно категорий B, C, D, E.

Для получения удостоверения для маломощных экскаваторов или погрузчиков таких как JCB 3cx хватит и категории C. Категория «Е» — дает возможность работать на гусеничной технике. Категория «Д»- дает возможность работать на колесной энергонасыщенной технике такой как хтз-т150, к-700, либо в нашем случае это колесный полноповоротный экскаватор.
Вот как подразделяются категории:
Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) категории «А» — мототранспортные средства, не предназначенные для движения по автомобильным дорогам общего пользования (внедорожные мотосредства);
Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) категории «В» — гусеничные и колесные машины с двигателем мощностью до 25, 7 кВт;
Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) категории «С» — колесные машины с двигателем мощностью от 25, 7 до 110, 3 кВт;
Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) категории «D» — колесные машины с двигателем мощностью свыше 110, 3 кВт;
Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) категории «Е» — гусеничные машины с двигателем мощностью свыше 25, 7 кВт;
Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) категории «F» — самоходные сельскохозяйственные машины.
Что бы получить все категории, в данном случае B, C, D, E, для полноценной работы на любых экскаваторах и погрузчиках, необходимо сначала отучится допустим на категорию B, C, E сдать экзамены в гостехнадзоре и только после этого заново отучится уже на категорию D, ничего не поделать такова система в гостехнадзоре сразу не могут все выдать, еще где как где то можно второй раз не учится, а только пройти переподготовку это и дешевле и быстрей, зависит от учебного заведения.
Идем дальше, после получения прав на трактор необходимо выучится на машиниста — экскаватора, скорей всего дадут пятый разряд затем придется еще раз отучится что бы получить шестой. То что вы отучились на экскаватор будет сделана отметка в правах на трактор(особые отметки).

Идем дальше хотите получить удостоверение на импортную технику, такую как hitachi, komatsu, CAT(caterpillar), liebherr, doosan и так далее. Снова учитесь и получаете «бумажку» удостоверение что мол вы прошли переподготовку на хитачи, и так на все бренды по отдельности необходимо учится, скажу вам так даже высшее образование получить легче )), но многие учатся только на что то одно, если есть опыт работодатель допустит к любой технике.
То что вы отучились на импортную технику в правах тракториста никаких отметок не делается при устройстве на работу берите с собой корочку.

Pavel (Bolus) Привет подскажи где в Сочи_Адлере можно выучится? заранее спасибо

Evstigney (Asima) Привет всем! Подскажите где в Уфе хорошо обучают на экаватор и корочки какого заведения котируются? Еще вопрос кто-нибудь получал B, C (трактор) от биржи труда?

Nastenka (Shyla) привет. подкажи где в Самаре можно выучиться пожалуйста заранее спасибо!

Vladimir (Lucanus) Привет свем кто поможент и нет.Где в днепропетровске можно получить права на екскаватор?

Serega (Abeo) интересует КИЕВ

Anatoly (Pamella) Где в липицке можно отучиться на тракториста подскожите пожалуйста очень надо зарание спосибо

Igor (Tawa) я отучился на тракториста получил права категории C и D пошел учится на экскаватор как мне пояснили что мне не кто не даст корочки на иностраную технику а я получаю корочки экскаваторщика и могу работать на любой технике на русской иностранной на колесной и на гусенечной технике можно работать без корочек тракториста категории E, а на иностраную технику это уже работодатель где то придумал что надо корочки на иностранную технику а если есть такое свидетельство скиньте фото где прописано на иностраную технику

Artur (Jaymin) Игорь, Говорят, что это развод.Нигде не указано что на иностранную спецтехнику надо иметь иное удостоверение

Igor (Tawa) Артур, я получаю корочки машинист эксковатора на русскую технику и мне сказали что в свидетельстве будет написано что я могу работать на иностранной технике а для учебы можно всего 2 категории на трактор С D

Tatyana (Motahhar) у меня все категории открыты магу я работать на эксковаторе

Anatoly (Pamella) Ну вообще то да

Guzel (Clarisa) подскажите пожалуйста, где в Башкирии можно сделать категорию А3 на тракториста машиниста? ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО! ответ в личку.пожалуйста.заранее спасибо!

Anton (Atkins) где в тюмени отучиться?

Iron (Sharine) про новосиб не кто не знает?

Anatoly (Pamella) в орле можно отучиться

Vladimir (Lucanus) Сколько будет стоить обучение и сроки обучения?

Vadik (Japheth) Ребята подскажите у меня вообще ничего нету что связано с этой техникой, хочу работать на всех бульдозерах и эксковаторах с чего мне начинать? если можно и подробно….от русской до импортной?

Elena (Takashi) скажите где можно в архангельске получить права на импортные эксковаторы?

Veronika (Zakif) Доброе время суток, у меня 5 лет стажу работал на всех марок гидровлических экс-рах долга перичислять, сделал мне на коматцу 1250 -по 8000 -6 премая и обратная лопата, сервисник коматцу хотя работал на хитачи 1200 прямая лопата 5.9 куб там нет никого удостоверения а просто классификацыя на работу и обслуживание эксковатора коматцу и все, главное стаж на имп***й технике. Сейчас работаю на хитачике 2.600 премая лопата просто кайф быть эксковаторщиком.

Tags: Получить права на трактор в украине

>Получить права в Украине. Сдача экзаменов.

нужны ли права на скутер?? | Автор топика: Dmitry

При наличии водительских прав, в которых открыта хотя бы одна категория, либо при наличии удостоверения тракториста-машиниста предоставляется право управления транспортными средствами категории «АМ». Это, напомним, мопеды и скутеры с рабочим объемом двигателя до 50 кубических сантиметров.

Marina (Anoushirvan) а в украине можно с В ездить на мопеде

Vitalya (Kito) заедь в Украину, узнаешь))))))а в Китае достаточно иметь узкие глаза)))

Alexander (Bridger) Что тут разъеснять, у нас любые права и езди на скутаре до 50 кубов, у меня B, C, сказали можешь и так, но лучше обменять, чтоб автоматом поставили AM, но для обмена нужна мед.комисия, и какие законы в стране там и спросят, независемо от куда ты, нет прав тогда коти.Вот насчет тех.осмотра не пойму, в 2017 нужен был и страховка тоже, в 2017 страховку отменили, даже если сам хочешь не застрахуют, уузнавал сам, а вот техосмотр нужен или тоже отменили, кто знает, в том году ездил без него и ни кто не спрашивал..

Andrey (Agaja) Люди добрые… забрали права за пьяную езду… если я куплю скутер до 50 кубиков — меня будут штрафовать? спасибо…..

Vitalya (Kito) Андрей, на скутер до 50 кубиков со скоростью по технической характеристике менее 50 км.в час нужны права категории «АМ», следовательно езда без прав на данном виде механического транспортного средства ЗАПРЕЩЕНА!!!

Vitalya (Kito) Александр, техосмотр ОБЯЗАТЕЛЕН, а по поводу страховки, я застраховал без проблем на автозаправке «Белнефтехим» на полгода(в 2017 году это стоило примерно 25 000), но страховка не обязательна.Кстати, без техосмотра от 2 до 5 базовых!!!!! (на своей шкуре проверил)))

Alexander (Bridger) Даже не знаю что сказать….у меня жена в суде работает, там иногда с ГАИ люди попадаются вот она спросила у олного сказал не надо техосмотр, у меня до 50 кубов, гаевые любят штрафовать сами толком не знавши, надо самому спросить у какого гаишника…а насчет страховки в 2017 года заходил я в само контору белгострах, дак там не в какую даже если сам добровольно хочешь, спрашивал еще у одног агента, есть там один вариант на добровольной основе, но не стрит того, страхуют если попал в ДТП и сам виноват, то страховку платят потерпевшему, да и стоило 400000, вообще не куда не годится..

Denis (Gadit) надо мед комисия на скутер?

Ivan (Chandley) В Госдуму внесен законопроект, который обязывает владельцев скутеров и мопедов получать водительские права, а также запрещает управлять мотоциклом до 18 лет. Соответствующие изменения предлагается внести в статью 25 закона “О безопасности дорожного движения”.
Соседняя Украина уже решила вопрос.
Итак, для того, чтобы водить транспортное средство «скутер» или же «мопед», мало его просто зарегистрировать. Водитель обязан при этом иметь в наличии удостоверение категории А или А1.
На сегодняшний день, такие права на мопед могу получить лица, которые достигли 16-летнего возраста. Между тем, отныне к управлению мопедов и скутером допускаются лица, которых условно можно поделить на следующие категории:
А — мотоциклы, которые имеют силовые агрегаты объемом 50 куб. см или более, а, быть может. Электрический двигатель мощностью более 4 кВт.
A1 — категория, которая объединяет возможность управлять мопедами, мотороллерами, которые имеют объем моторов до 50 куб. см или же электрический силовой агрегат, мощность которого не должна превышать 4 кВт.
В1 — категория, которая объединяет в себе квадроциклы и трициклы, имеющие боковой прицеп, мотоколяску, вес которых не должен превышать лимит в 400 кг.
Получить права на скутер категории А1 возможно в обычной автошколе, где вы проходите обучение, осуществляете медосмотр, получаете справку о пригодности к управлению ТС, которая действует на протяжении 2 — 3 лет с того дня, когда медкомиссией было принято решение о вашей пригодности.
Между тем, получить категорию А1 можно и без обучения в автошколе или сдачи экзаменов. Можно открыть, что называется, более низкую категорию при условии. Если ваше удостоверение водителя было получено до 5 июня 2009 года. Между тем, если ваши права категорий В, С или Д были получены уже после вышеуказанной даты, вы обязаны пройти курсы и сдать практический экзамен.
В принципе, в такой процедуре получения прав на вождение мопедов или скутеров нет ничего предосудительного. В Европе, к примру, спецальные права выдаются с 14 — 15 лет.
Единственная недоработка для тех, кто обязал желающих получить права на мопед, — несовершенная программа теоретической подготовки, точнее, ее тотальное отсутствие. Учебная программа как таковая не существует. Помимо этого, на сегодняшний день в Украине крайне мало работающих автошкол, которые предоставляют услуги подобного рода. Те же школы, которые на сегодня являются «монополистами», спокойно завышают цены на свои услуги. Средняя стоимость прохождения теоретического и практического курса вождения скутера в Украине составляет 2500 грн. По времени учеба длится около 2, 5 месяцев. Те же водители, у которых уже имеются права, должны сдать экзамен по вождению мопеда или скутера.
В ГАИ же уверены, что подобного рода нововведения резко сократят количество легкомысленных водителей, которые до недавнего времени спокойно колесили по просторам нашей державы. Между тем, в кулуарах считают, что нововведения едва ли улучшат ситуацию на дорогах, связанную с халатностью «скутеристов». По сути, их никак не привлечь к ответственности за нарушение ПДД. Правда, единственный грех, за который «мопедиста» накажут — вождение в состоянии алкогольного опьянения. Но э это состояние как раз не так просто доказать. Как оказывается, гаишник не имеет права осуществлять преследование водителя мопеда или скутера, если последний отказался сделать «остановку по требованию». Если раньше таких водителей, по большому счету, было никак не наказать, то сейчас у них, по крайней мере, могут изъять права на вождении транспортного средства.
С приходом тепла эти вопросы становятся всё более и более актуальны. Без сомнений, скутер – одно из лучших средств для передвижения по городу. Он развивает достаточно высокую скорость, на нем легко можно маневрировать в пробках или среди узких улочек. Езда на скутере требует минимальных физических усилий и дает максимум удовольствия и ощущение полной свободы. Вместе с тем, для езды на любых видах транспортных средств необходимы предельная внимательность и достаточная подгото

Alexander (Bridger) Мед.комиссия нужна только когда сдаешь на права или меняишь их, еще нужна при прохождении техосмотра на транспорте.Ну кто нибудь даст разъеснительный ответ нужен ли техосмотр на скутер до 50 кубов в Беларуси? !

Zhenya (Bhavin) Можно ли мне гражданину РФ сдать в РБ на права категории АМ?

Alexander (Bridger) Это только в ГАИ скажут, по мне так можно наверно, тут деньги плати и иди сдавай, в чем разница!?

Sasha (Khaleq) В каком размере штраф, если в скутере более 50 кубиков, а права только на категорию «Б» ( с техосмотром и страховкой все впоряде)?

Alexander (Bridger) Нужна категория А1 или А, поменяй свои права, только вождение надо сдать и мед.комиссию, штраф это уже как и на кого попадешься не менее 100000.

Vitalya (Kito) Ваня Антифеев, не надо путать людей Украиной, вопрос стоит о правах Беларуси, а у нас категории «А» ; «А1» и ;АМ»…
Техосмотр нужен на все механические транспортные средства(а это приводимые в движение двигателем!!!!!!! ), поэтому техосмотр нужен(без Т.О. штраф от1 до 5 базовых!!!!!! )

Vitalya (Kito) Женя Супрунович, без проблем, у нас в гаи даже америкос сдавал на права, давай бабало и бери права)))))(только правила выучи и сдай)
,

Alexander (Bridger) Значит поедим проходить техосмотр, у нас законодательство само себе противоречит, на хрена техосмотр, если отменили страховку, там и пройти его проще простого, только гемора в ожидании, медкомиссия есть.Я на днях лично спрашивал такой вопрос у сотрудника ГАИ, он сказал пока им ни чего не говорили про техосмотр, т.е. сказал к нему попадусь может спросить, гаишники на дороге спрашивают по желанию, а штраф без техосмотра 50000, но он же сказал, лучше подъедь в само ГАИ и уточни этот вопрос.

Sasha (Khaleq) чет не понял, страховка на скутер не надо, только техосмотр?

Sasha (Khaleq) о нашел интересную статью http://probki.by/blog/2016/04/04/riekomiendatsii-moto..

Описание и характеристики:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 квітня 1994 р. N 217

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/217-94-п

Київ
Про затвердження Положення про порядок
видачі посвідчень тракториста-машиніста

24-1. Особам, які мають у приватній власності або в користуванні трактори, що належать до категорії А1 або А2, у тому числі самостійно виготовлені, та мають посвідчення водія (крім категорій А, А1, В1), може видаватися посвідчення тракториста-машиніста категорії А1 або А2 без проходження навчання після складення екстерном іспитів з правил дорожнього руху і практичних навичок керування машинами.

А1 — трактори з потужністю двигуна до 73,5 кВт (100 л.с.);

А2 — трактори з потужністю двигуна понад 73,5 кВт;

Під час теоретичного іспиту перевіряються знання правил дорожнього руху і правил технічної експлуатації машин.
Під час практичного іспиту перевіряються навички керування машинами тих категорій, які заявлені для отримання посвідчення.

14. Для складання теоретичного і практичного іспиту та отримання посвідчення тракториста-машиніста до Держпродспоживслужби http://www.consumer.gov.ua/ContentPages/Kontakti_Osib_Z_Pitan_Reestratsii_Silgosptekhniki/162/

подаються такі документи;
заяву від особи або подання підприємства чи навчального закладу, якими направлена особа чи група осіб, зразки яких затверджує Мінагрополітики;
медичну довідку встановленого зразка про придатність до керування машинами;

одну фотокартку розміром 3 x 4 сантиметри, що відповідає віку особи на момент одержання нею посвідчення;
копія картки фізичної особи — платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб платників податків та інших обов’язкових платежів. Крім зазначених документів до екзаменаційної комісії подається документ, що засвідчує особу.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *