Опекунство в Украине

Я не работаю, у меня есть бабушка старше 80 лет,которая нуждается в уходе. Могу ли я оформить…

В стаж що дає право на пенсію враховується час догляду за людтною похилого віку, старше 80 років:

Пенсійна реформа 2017 року суттєво змінила умови виходу на пенсію для українців. Зокрема, були переглянуті вимоги до пенсійного віку і кількості років страхового стажу. З 1 січня 2018 року піти на пенсію громадяни України можуть в 60, 63 або 65 років залежно від накопиченого за роки трудової діяльності страхового стажу.

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» без сплати внесків до Пенсійного фонду у страховий стаж пенсіонера зараховується:

 строкова служба в армії

 догляд за дитиною-інвалідом

 військова (не строкова) служба

 відпустка по вагітності та пологам

 відпустка по догляду за дитиною до 3 років

 строкова альтернативна (невійськова) служба

 перебування на фронті або участь у бойових діях

 період перебування за кордоном дружин або чоловіків дипломатів під час служби

 інвалідність через нещасний випадок на виробництві або профзахворювання

 виконання обов’язків батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу

 служба у воєнізованих формуваннях, гірничорятувальних частинах і аварійно-рятувальних підрозділах, створених відповідно до законодавства України

 строк отримання матеріальної допомоги на професійну підготовку / перепідготовку та підвищення кваліфікації, а також період отримання допомоги по безробіттю

 догляд за інвалідом I групи, престарілим, що вимагає постійного догляду (по МСЕК) або особою, що досягла 80 років, якщо такий догляд здійснює непрацююча працездатна людина

Відповідно до Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 637 від 12.08.1993 р. час догляду за інвалідом І групи, дитиною — інвалідом віком до 16 років, а також пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, визначається на підставі акта обстеження фактичних обставин здійснення догляду та документів, що засвідчують перебування на інвалідності (для інвалідів І групи і дітей — інвалідів) і вік (для престарілих і дітей — інвалідів).

Акт обстеження фактичних обставин здійснення догляду складається органами Пенсійного фонду України на підставі відомостей, одержаних від органів управління житловим фондом, сільських, селищних рад народних депутатів, опитування осіб, за якими здійснюється догляд, та їхніх сусідів. Документами, що підтверджують перебування на інвалідності, можуть бути: виписка з акта огляду медико-соціальної експертної комісії, медичні висновки, пенсійне посвідчення, посвідчення одержувача допомоги або довідка органів праці та соціального захисту населення чи Пенсійного фонду України та інші документи.

Документами, які підтверджують вік, можуть бути свідоцтво про народження або виписка з паспорта чи довідка органів управління житловим фондом.

Как оформить пособие по уходу за пожилым?

Долговременный уход за гражданами пожилого возраста предусматривает, что Вы постоянно будете находиться рядом, будете оказывать всю необходимую помощь, предоставлять бытовые услуги.

Для того чтобы грамотно оформить документы по уходу за пожилым человеком, потребуется обратиться в местные органы социальной защиты граждан по месту, где проживает престарелый родственник. Сотрудники органов соцзащиты помогут вам, предоставят подробную консультацию.

Можно ли оформить уход за пожилым человеком, если Вы не являетесь родственником? Да, законодательство предусматривает одно условие – вы должны быть трудоспособным лицом, но не работать, поскольку уход предусматривает постоянное нахождение рядом с человеком, нуждающимся в уходе.

Основные документы для оформления ухода за пожилым человеком – это:

 • заявление по специально установленной форме (форму вы сможете получить в органах соцзащиты);
 • медицинское диагностическое заключение, что постоянный уход на протяжении всего дня Вашему родственнику действительно необходим (заключение врача или специальной комиссии);
 • подтверждение того, что вы не работаете.

Оформление ухода за человеком старше восьмидесяти лет занимает немного времени. Но чтобы оформить пособие, необходимы дополнительные бумаги и документы – подтверждение из Пенсионного фонда что человек, получающий уход, состоит у них в базе как получатель государственной помощи.

Коротко ответим на самые популярные вопросы, возникающие у тех, кто ухаживает за старенькими родителями, родственниками.

Больничный по уходу за пожилым человеком украинским законодательством не предусмотрен. В случае болезни вашего близкого Вам придется на работе брать отпуск за собственный счет или для подмоги нанимать сиделку.

Идет ли стаж уходу пожилым? Да, он начисляется, но исключительно в том случае, если вы трудоспособное по закону лицо, но не можете работать, потому что все время необходимо проводить с родственником, которому требуется постоянное внимание и помощь. Стаж при уходе за пожилым человеком зачисляется в общий пенсионный стаж.

В Украине отдельные субсидии по уходу за пожилыми людьми не предусмотрены. Право на жилищные субсидии имеют сами престарелые люди. Вы можете оформить субсидию на общих основаниях, поскольку не сможете работать, а размер компенсации по уходу не покрывает стоимость коммунальных услуг.

Справка по уходу за пожилым человеком является уважительной причиной для отсрочки при мобилизации в армию.

Если у Вас нет возможности предоставлять полноценный уход за человеком старше восьмидесяти лет, вам поможет система долговременного ухода за пожилыми и инвалидами.

Это – оказание полного комплекса медицинской помощи, социальных услуг в стационарной или полустационарной форме. Мы не только кормим наших подопечных, оказываем им бытовые и медицинские услуги, но создаем вокруг них атмосферу заботы, любви, позитива, чтобы в порядке было физическое здоровье и эмоционально-психологическое состояние вашего близкого.

 • По решению суда (ст.60 ГК). Нормами данной статьи регламентировано, что сначала судом принимается решение об ограничении либо полном лишении дееспособности лица. После этого, по представлению органа опеки и попечительства, суд назначает опекуна либо попечителя (части 1, 2 статьи 60). Части 3, 4 статьи 60 говорят, что по представлению органа опеки и попечительства суд назначает опекуна над малолетним или несовершеннолетним лицом, не принимая решения по ограничению их дееспособности.
 • По решению органов опеки и попечительства (статья 61 ГК Украины). Из анализа данной правовой нормы следует, что орган опеки и попечительства обладает полномочиями по установлению опеки и попечительства над малолетними либо несовершеннолетними лицами в тех случаях, когда это право не находится в компетенции суда (часть 1 и 2 ст. 60 ЦК Украины).

Как оформить опеку над инвалидом 1 группы

ИнфоЕсть необходимость установления не просто попечительства, а опеки для инвалида первой группы. Опекуна назначает суд, если таковой не нашелся среди близких родственников. Опекунство над инвалидом устанавливается над взрослыми людьми органами опеки и попечительства, так же как и опека над ребенком инвалидом.
Опекун может иметь только одного подопечного инвалида 1 группы или нескольких несовершеннолетних, так как не принято разделять детей из одной семьи. Опека не назначается лицам, находящимся в психиатрическом стационаре, за ним ухаживают сотрудники этого учреждения. Законодательное регулирование Опекунство над инвалидом подробно регламентировано:

 • ФЗ РФ N 181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 г.
 • ФЗ РФ N 48 «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 г.
 • ГК РФ (ст.

Сумма платы и все условия полностью зависят от того, на сколько договорились стороны.

 • В случае же безвозмездной опеки (простой, когда опекун назначается судом из числа родственников или третье лицо) льготы предоставляются опекунам недееспособных инвалидов 1 группы: 1200 рублей ежемесячно.Но строго должны быть соблюдены условия:
 1. опекун ухаживает за инвалидом 1 группы, лицом старше 80 лет;
 2. является работоспособным лицом (мужчины младше 60 лет, женщины младше 55 лет);
 3. не работает (при этом часто на практике опекуны занимаются работой на дому: пишут статьи, копирайтинг, интернет-маркетинг, шитье, рукоделие и прочие виды деятельности).
 • Выплата составляет 5500 рублей в месяц, если подопечный ребенок.

Опека над инвалидом с детства 1 группы в украине

Например, мать – пенсионерка ухаживает за сыном инвалидом или один из супругов – пенсионеров за другим, то эта семья имеет право получать данную компенсацию.Если в семье есть ребенок – инвалид до 18 лет, и один из родителей (опекунов) вынужден был уволиться и ухаживать за ним, то такому родителю выплачивается надбавка на уход в размере 50% от прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста (Закон Украины » О государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям – инвалидам» от 16.11.2000 № 2109- ІІІ). В настоящее время размер надбавки составляет 486 грн.-605 грн. Если ребенок – инвалид проживает в семье одинокой матери, то факт работы не имеет значения – надбавка на уход назначается автоматически.

Специалисты установят уровень жилищных условий, и сделают анализ отношений с членами семейства. Все это фиксируется в виде акта.

 • Для непосредственного установления опеки придется привлечь судебную инстанцию. От них необходимо взять решение. Обычно его выдают после вступления в силу.
 • В связи с последними реформами кандидату не придется собирать огромный пакет документации, достаточно только паспорта.
  Решение по установлению опеки принимается в течение полугода.

Так как инвалид — это всегда незащищенная категория лиц строгий отбор кандидатов вполне оправдан. Стоит отметить, что даже родственники не всегда способны достойно ухаживать за недееспособным лицом. Что уже можно сказать о совершенно посторонних людях.

Размер пособия Оформление опеки дает юридическое право осуществлять уход за недееспособным лицом.

Что нужно чтобы оформить опекунство над инвалидом 1 группы в украине

ВажноДо настоящего времени этот вид денежного пособия утратил свою актуальность, поскольку его размер практически не отличался от размера компенсации за оказание социальных услуг и составлял 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц и с 01.04.2012 года он составляет 109,40грн. (1094грн.х 10%). 22 мая Верховной Радой Украины принят Закон Украины «О внесении изменений в статью 5 ЗУ «О психиатрической помощи», в котором предусмотрено повышение размера пособия лицу, которое осуществляет уход за инвалидом 1-2 группы по психзаболеванию с 10% прожиточного минимума до уровня минимальной зарплаты, таким образом, размер пособия возрастет в 10 раз. Кроме того, право на назначение этого пособия будут иметь семьи, доход которых не превышает трех прожиточных минимумов, установленных для каждого члена семьи. Ранее доход семьи не должен был превышать одного прожиточного минимума для семьи.

Опекунство — это правовой институт, который направлен на обеспечение детей нормальной жизнедеятельностью. Оформление опекунства возможно не только над лицами младше 18 лет, но и над людьми любого возраста, которые не могут позаботиться о себе сами (инвалиды, старики, люди с ограниченными возможностями).

В этой статье Вы узнаете:

 • Как оформить опекунство над детьми, инвалидами или пожилыми людьми.

 • Какие документы нужны для этого.

 • Какие действия нужно выполнить, чтобы оформить опекунство.

 • Какие права и обязанности появляются у опекуна после оформления документов.

Какие документы нужны для оформления опекунства

В списке ниже Вы найдете ответ на вопрос, какие документы нужны для опекунства:

 • Копия 1-й и 2-й страниц паспорта.

 • Заявление от лица, которое хочет оформить опекунство.

 • Свидетельство о браке (для женатых).

 • Свидетельство о прохождении обучения по воспитанию детей (кроме родных).

 • Справка о доходах с места работы (для наемных служащих) или декларация о прибыли от бизнеса (для предпринимателей) за последние 6 месяцев.

 • Документ, который подтверждает, что лицо владеет недвижимым имуществом.

 • Заключение о нынешнем состоянии здоровья заявителя (дополнение 5 к постановлению КМУ 866).

 • Также в список документов для опекунства входит свидетельство о несудимости.

 • Согласие лиц, проживающих с заявителем, на взятие под опеку ребенка, инвалида или старика. Согласие должно быть оформлено в письменном виде и заверено нотариусом.

 • Последний из документов на опекунство — справка от психиатра и нарколога об отсутствии заболеваний или зависимостей у потенциального опекуна.

Что нужно сделать с этими документами для оформления опекунства? Проводится 3 процедуры:

 • Регистрация документов.

 • Внесение информации в базу данных.

 • Проверка жилищно-бытовых условий человека, который подал заявление на опекунство. Проводится в течение 10 дней после подачи заявления.

 • Подготовка вывода о возможности удовлетворения заявления.

Прежде, чем решение об опеке ребенка будет принято окончательно, может потребоваться 30 дней. Причем решение не всегда будет положительным, в некоторых случаях заявителям отказывают с указанием причины.

Порядок оформления опекунства над ребенком

Оформление опекунства над ребенком в Украине проводится по следующему алгоритму:

 • Ознакомление заявителя с условиями, при которых он может оформить опеку над ребенком.

 • Ознакомление с действующими нормами законодательства по вопросу опекунства.

 • Сбор необходимых документов.

 • Подача документов в соответствующую инстанцию.

 • Регистрация документов, внесение информации в базу данных, проверка жилищных условий заявителя и другие процедуры (см. список выше).

А теперь рассмотрим более подробно, как оформить опекунство над ребенком, пункт за пунктом.

Согласно законодательству Украины, дети, не имеющие родительского ухода в возрасте до 14 лет, могут находиться под опекой, а подростки в возрасте до 18 лет — под присмотром.

Оформить опекунство над ребенком можно только в том случае, если родители этого ребенка:

 • Пропали без вести или не были известны.

 • Лишены родительских прав.

 • Скончались.

 • Объявлены в розыск.

 • Недееспособны.

 • Находятся на оккупированной территории.

 • Болеют опасными заболеваниями, из-за которых им запрещено находиться рядом с ребенком.

 • Пребывают в тюрьме по причине проступков уголовного характера.

Чтобы достоверно установить, что родители ребенка подходят под одну из этих категорий, уполномоченный орган попечительства проводит собственное расследование. Оно длится до 60 дней. Только после того, как информация о судьбе родителей становится известна, и они попадают в любую из вышеперечисленных категорий, ребенок получает официальный статус сироты.

Перед тем, как оформить опекунство над ребенком при живых родителях, ознакомьтесь со следующими документами:

 • Приказ № 34/166/131/88, который утверждает правила попечительства.

 • Глава 6-ая Гражданского кодекса Украины.

 • Постановление КМУ 866 о полномочиях специализированных органов.

 • Закон № 2342-IV о социальной защите детей-сирот.

Здесь указаны права и обязанности попечителя и полномочия госорганов.

А как оформить попечительство над ребенком с государственным пособием? И сколько получает опекун на ребенка?

Для каждого возраста опекаемого ребенка установлен свой прожиточный минимум. Размер пособия составляет не менее 2-х прожиточных минимумов и платится один раз месяц. Однако выдача пособия не распространяется на детей, которые живут в специальных учебных заведениях и финансируются этой учебной организацией. В этом случае, пособие выплачивается только во время пребывания ребенка дома на летних каникулах (например, с июня по август).

При расчете размера пособия также учитываются другие виды выплат (алименты, стипендии, пенсия). Если подшефный регулярно получает деньги от других людей, размер пособия составит разницу между двойным прожиточным минимумом и размером финансовой поддержки.

Напомним, что по состоянию на март 2019 года прожиточный минимум в Украине для детей делится на 2 вида:

 • Дети до 6 лет — 1626 гривен.

 • Дети от 6 до 18 лет — 2027 гривен.

Размер прожиточного минимума постоянно увеличивается (по несколько раз в году). С 1 декабря 2019 года минимум для детей младше 6 лет составит 1779 гривен, а для детей от 6 до 18 лет — 2218 гривен.

Соответственно, в зависимости от возраста подшефного, размер пособия в марте 2019 года составит 3252 и 4054 гривны соответственно.

Как оформить опекунство над ребенком бабушке, если родители погибли, пропали без вести или сидят в тюрьме? В этом случае, заявитель должен собрать все те же документы, что и не-родственник подшефного. Вдобавок необходимо предоставить документы, подтверждающие родственную связь бабушки и внука/внучки.

Для оформления госпособия на подопечного подготовьте эти 6 документов:

 • Заявление опекуна.

 • Решение соответствующего госоргана об установлении опеки или попечительства.

 • Документы, предоставляющие информацию о других видах финансовой помощи.

 • Справка из детского учебного заведения или с места проживания о составе семьи подопечного.

 • Копия метрики подшефного.

 • Заключение медиков об инвалидности ребенка в возрасте до 18 лет (не обязательно).

Если опекун проживает не по месту регистрации, он должен подать заявление о том, что не получает пособие по месту регистрации.

Государство обязуется платить пособие до тех пор, пока подопечный не достигнет 18-летнего возраста. Оно имеет право прекратить поддержку в случае, если:

 • Права опекуна утеряны.

 • Подопечный женился/вышла замуж.

 • Подшефный устроился на постоянную работу.

 • Подшефный был передан его биологическим родителям (например, после их выхода из тюрьмы) или был усыновлен.

Как оформить опекунство над инвалидом или пожилым человеком?

Пожилые люди и инвалиды, как и дети, тоже нуждаются в опеке. Они не могут самостоятельно обеспечить себе комфортные бытовые условия, не всегда могут пойти в аптеку за лекарствами или на рынок за продуктами. Как оформить опекунство над инвалидом, и какие документы нужны для этого?

Естественно, что первыми на роль опекуном претендуют родственники, особенно если у них есть материально-жилищные возможности, и если их интересы не расходятся с интересами подшефного.

Опекунство над пожилыми людьми включает несколько обязанностей, прав и запретов:

 • Нужно создать старикам хорошие условия для жизни.

 • Нельзя нарушать их неимущественные и имущественные права.

 • Разрешено требовать возврата незаконно удерживаемого подшефного, заключать правовые сделки от его имени.

Семейный и Гражданский кодексы — это 2 нормативных акта, которые регулируют аспекты опеки над пожилым человеком.

Статус опекуна или попечителя устанавливается уполномоченным органом или судом. Как оформить опекунство над пожилым человеком — 3 этапа:

 • Сначала нужно доказать, что гражданин недееспособен и нуждается в опеке.

 • Затем необходимо собрать и подать пакет документов в одну из госинстанций.

 • Ждать положительного решения госоргана.

Вам понадобятся следующие документы:

 • Заявление потенциального опекуна или попечителя.

 • Заявление гражданина, нуждающегося в опеке.

 • Решение суда, в котором зафиксирована недееспособность пожилого человека.

 • Документы, подтверждающие, что у заявителя есть недвижимость, материальные средства и постоянный доход.

 • Результаты медосмотра заявителя.

 • Справка о несудимости.

 • Справка о нынешнем состоянии жилья заявителя.

 • Свидетельство о браке или разводе.

В течение месяца суд или соответствующая инстанция принимают решение, после чего выдается разрешение или отказ на опекунство.

5 запретов, возникающих при оформлении опекунства над стариками

Если Вы хотите оформить опекунство над родителями старше 80 лет, помните о 5-ти запретах:

 • Нельзя продавать собственность подопечного или передавать их своим родственникам.

 • Запрещено заключать договора на движимое или недвижимое имущество подшефного.

 • Нельзя выступать поручителем от имени подопечного.

 • Запрещено претендовать на имущество опекаемого после его смерти.

 • Не разрешается оформлять отчуждение имущественных прав подопечного или выдавать письменные обязательства от его имени, а также заключать договора, заверяемые нотариусом, без согласия органа опеки.

Если Вас интересует, как оформить опекунство над бабушкой, помните, что Вы обязаны сохранить ее имущество, обеспечить первоочередные потребности с помощью собственных средств или социального пособия/пенсии. Поэтому мы переходим с следующему вопросу: сколько платят за опекунство над пожилым человеком?

Начнем с того, что опека над пожилым человеком делится на 2 вида:

 • Полная.

 • Патронаж.

Полная опека разрешена в случае, если подопечный:

 • Страдает склерозом и не отдает себе отчет в том, что он делает.

 • Имеет расстройство психики, болезнь Альцгеймера или другие нарушения деятельности центральной нервной системы (ЦНС).

 • Не способен перемещаться самостоятельно по причине инвалидности или дистрофии мышц.

Патронаж — это помощь человеку, который дееспособен и является совершеннолетним (это не обязательно пожилой человек). Патрон защищает права и интересы подшефного. Он не получает финансовую помощь от государства.

При полной опеке пособие также не начисляется, если Вы ухаживаете за родственниками. Если же Ваш подшефный — совершенно посторонний человек, государство готово платить процент от прожиточного минимума:

 • При уходе за инвалидом 1-й группы — 15% (по состоянию на март 2019 года — это 224,5 грн).

 • За инвалидом 2-3 группы или пожилым человеком старше 80 лет — 10% (149,7 грн).

 • За больным, который нуждается в постоянной помощи — 7% (104 грн).

Теперь Вы знаете, какова процедура оформления опекунства над ребенком, инвалидом или пожилым человеком, и какие документы для этого нужны. Желаем Вам удачи в оформлении опеки!

Как и где оформить опекунство над мамой в Киеве
Я хочу оформить опеку над мамой. Она 1935 года…

Оформляется процедура в двух инстанциях. Когда пожилой человек полностью дееспособен, находится, как говорится, в трезвом уме и здравой памяти, тогда следует обращаться в органы опеки и попечительства по месту жительства. В случае если уход требуется недееспособному человеку или с психическими отклонениями, тогда необходимо обратиться в суд. Далее следует подготовить пакет документов в органы опеки: заявление специальной формы о назначении опекунства; судебное решение, если человек признан недееспособным; копии паспорта; справку о состоянии здоровья того, кто будет осуществлять уход за пожилым человеком и лица, нуждающегося в опеке; акт проверки бытовых условий; справка с места жительства опекуна. После оформления соответствующей процедуры сотрудник органа опеки и попечительства заводит личное дело, куда заносятся все документы. Хранится такое дело в течение 75 лет. Если самостоятельно собрать пакет документов представляется трудновыполнимым делом, можно обратиться за консультацией к квалифицированным юристам.Право на такие выплаты имеют неработающие лица, оказывающие полноценный уход, социальные услуги гражданам преклонного возраста, которые нуждаются в постоянной помощи. Такая компенсация не выплачивается, если услуги предоставляются на коммерческой основе. Не положены выплаты лицам, которые предоставляют такие услуги с возмещением расходов в соответствии с Законом Украины «О психиатрической помощи», «Об обязательном государственном страховании от несчастного случая на производстве и профзаболеваний, повлекших утрату трудоспособности». Расчет компенсации производится исходя из прожиточного минимума, а выплаты осуществляет орган труда и соцзащиты населения по месту жительства. Документы, которые необходимо предоставить: заявление о необходимости предоставления социальных услуг; паспорт опекуна и нуждающегося в уходе человека; копия медицинской справки, если присвоена группа инвалидности; заключение врачебной комиссии, в котором подтверждается необходимость предоставления постоянного ухода и неспособность к самообслуживанию. Заявление рассматривается в течение 10 дней, после чего принимается решение о назначении компенсации или отказ в выплате. Для оформления выплат необходимо подать в органы труда и соцзащиты населения копию трудовой книжки и справку из налоговой службы, подтверждающую, что человек не имеет доходов и не занимается предпринимательской деятельностью. Если трудовой книжки нет, предоставляются только справки. Следует добавить, что согласно пункту 14 части 1 статьи 4 Закона Украины «О сборах и учете единого социального взноса на обязательное государственное страхование» лица, которые осуществляют опеку над пожилым человеком после 80 лет и получают компенсацию, считаются плательщиками социальных взносов. Что дает такое право? Период, когда человек преклонного возраста получает достойный уход со стороны опекуна, учитывается последнему в страховой стаж. Это означает, данный период можно считать полноценной работой, соответственно он будет учитываться при назначении и расчете пенсии

Многие сталкиваются, с такой ситуацией в семье, когда нужно взять опекунство над пожилым человеком. И, вот тут и приходится, обращаться во всевозможные инстанции, службы, к юристам, к нотариусам, чтобы решить этот вопрос юридически правильно и в короткие сроки. В нашем частном пансионате для престарелых, в Киеве, мы не раз сталкивались с такой ситуацией и наши профессиональные юристы, всегда готовы помочь в этом вопросе.

Бывают такие ситуации, когда возникает необходимость в контроле действий пожилого человека. Например, психическое расстройство, частичная потеря памяти или не в состоянии распоряжаться своим личным имуществом. Это тот самый момент, когда нужно оформлять опекунство.

Хочется поделиться опытом, от нашего дома для престарелых, в Киеве, чтобы каждый, кто сейчас читает эту статью, знал основные моменты, с чего начинать, какие необходимые документы нужно иметь и какие обязанности и права у опекуна.

Будущему опекуну, необходимо предоставить большой пакет необходимых документов. В нашем интернате для престарелых в Киеве, не раз были случаи, когда пожилые люди изъявили желание, чтобы их родственники, оформили опекунство над ними. Мы всячески помогаем, в решении подобных вопросов, ведь речь идёт о пожилых людях, для которых не рекомендованы переживания и стрессы.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *